OPUS

OPUS er et komprimert lydfilformat som har sine styrker i sanntids- og taledomenet. Dermed er taleopptak – for eksempel av smarttelefoner eller digitale dikteringsmaskiner – ofte tilgjengelige som .opus-filer. Ikke alle programmer og alle enheter støtter avspillingen av .opus-filer. Dermed er det mulig å konvertere til mer populære formater som. Mp3 eller .wav. Kvaliteten lider […]

Read More

OPUS til MP3

Med online-konverter.com kan opus-filer enkelt konverteres til .mp3-filer. Dette gjør det enkelt å sende WhatsApp stemmeopptak eller opptak fra smarttelefonen og spille dem på PCen uten tilleggsprogramvare.

Read More