7z

.7z filformatet er et filformat for arkivfiler og brukes som standard av 7-Zip-programvaren. I likhet med .zip eller .rar inneholder et 7z arkiv en eller flere komprimerte filer. Internt ved 7z brukes den såkalte LZMA -algoritmen ( Lempel-Ziv-Markow ), som kan ha en høy komprimeringshastighet.

Read More

7ZIP til ZIP

Read More

T7Z til ZIP

Read More

ZIP til 7Z

Read More
 
X