Alt om EPUB-filer

EPUB er kort form for elektronisk publisering og ble utviklet av International Digital Publishing Forum (IDPF). Det standardiserte EPUB-formatet brukes til optimal presentasjon av dokumenter på e-boklesere. Filene tilpasser tekstinnholdet til skjermstørrelsene på skjermene, og i motsetning til PDF-dokumenter er det ingen fast sideoppsett. Strømmen av tekst justeres dynamisk med skjermen, uansett størrelsesforhold eller dimensjoner. EPUB erstatter eldre formater som OEB eller OEBPS og bygger på åpne standarder, slik at filformatet kan videreutvikles og brukes av alle markedsdeltakere.

10.0/10(1 stemme)

Konvertere, åpne og redigere EPUB filer

Detaljer om EPUB filer

Programvare for åpning av EPUB filer
Programvare for redigering av EPUB filer
MIME-type for EPUB

Ingen kommentarer